تیم ها

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.


المان هایی که در ادامه مشاهده می کنید در صفحه ساز ويژوال کامپوزر کاملاً فعال هستند.

نمایش تیم نوع اول

نمایش تیم ها نوع دوم

 • روشن

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  طاها سلیمانی

  مدیر بازاریابی

  پوران جعفری

  مدیر توسعه

  جعفر سهیلی

  مدیر عامل
 • متوسط

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  طاها سلیمانی

  مدیر بازاریابی

  پوران جعفری

  مدیر توسعه

  جعفر سهیلی

  مدیر عامل
 • تیره

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  طاها سلیمانی

  مدیر بازاریابی

  پوران جعفری

  مدیر توسعه

  جعفر سهیلی

  مدیر عامل

نمایش تیم ها نوع سوم

 • روشن

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • متوسط

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

 • تیره

  شبنم بابایی

  بنیان گذار

  چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.